ANDRE LANDS KART

Land og områder ellers i verden.
Abraham Ortelius «Tartaria sive Magni Chami Regni Typus». Samtidig håndkolorert kobberstikk, 36x47cm. Antwerpen ca. 1590. Viktig kart over Sibir og Nord-Amerika.
Abraham Ortelius «Tartaria sive Magni Chami Regni Typus». Samtidig håndkolorert kobberstikk, 36x47cm. Antwerpen ca. 1590. Viktig kart over Sibir og Nord-Amerika.