SKANDINAVISKE KART

Skandinavia og Arktis fra 1400-tallet frem til 1800.
Gerard Mercator: «Svecia et Norvegia cum confinÿs» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 36x47,5cm. Duisburg i Tyskland 1595. Svært sjelden, fra førsteutgaven!
Gerard Mercator: «Svecia et Norvegia cum confinÿs» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 36x47,5cm. Duisburg i Tyskland 1595. Svært sjelden, fra førsteutgaven!
Willem Barents: «Delineatio cartæ…Septentrionalem…». Kobberstikk, 42x56,8cm Amsterdam 1598. Et hovedverk innenfor arktisk kartografi. Det første kartet som viser Svalbard på kart! Et feilfritt eksemplar.
Willem Barents: «Delineatio cartæ…Septentrionalem…». Kobberstikk, 42x56,8cm Amsterdam 1598. Et hovedverk innenfor arktisk kartografi. Det første kartet som viser Svalbard på kart! Et feilfritt eksemplar.
Olaus Magnus:
Olaus Magnus: "Norden." Tresnittkart. Basel 1567