DEKORATIVE BILDER, MARITIMT

1500-tallet til 1800-årene.
Matthäus Seutter: «Kriegstafel» Contemporary hand coloured engraving 49,5x57cm. Augsburg ca. 1740
Matthäus Seutter: «Kriegstafel» Contemporary hand coloured engraving 49,5x57cm. Augsburg ca. 1740
Charles Henrichsen Bramsen (Denmark 1854–1924): «A Russian ship off the coast of the North Cape 1887»  Oil on canvas, 58x95cm
Charles Henrichsen Bramsen (Denmark 1854–1924): «A Russian ship off the coast of the North Cape 1887» Oil on canvas, 58x95cm