NORSKE PROSPEKTER

Fra 1500-tallet til ca. 1860. Bilder fra byer og steder i Norge og fra nordområdene.
Wilhelm Maximillian Carpelan: «Bolkesjø» Akvatint. Stockholm 1823
Wilhelm Maximillian Carpelan: «Bolkesjø» Akvatint. Stockholm 1823
John William Edy: «Stortorget – Hovedkirken i Christiania» Samtidig håndkolorert               akvatint. London 1820
John William Edy: «Stortorget – Hovedkirken i Christiania» Samtidig håndkolorert akvatint. London 1820