SJELDNE BØKER

Inkunabler, dvs. bøker før 1500, illustrerte bøker fra 1500 til 1900. Plansjeverk og reisebeskrivelser fra Norge og nordområdene.
Bound in contemporary red maroquin.
Bound in contemporary red maroquin.
Folio, 51x35,5cm.  Et usedvanlig fint eksemplar. Proveniens: Fra samlingen til Christian VIII.
Folio, 51x35,5cm. Et usedvanlig fint eksemplar. Proveniens: Fra samlingen til Christian VIII.
Fredrik III – King of Denmark-Norway.
Fredrik III – King of Denmark-Norway.
«Lex Regia Det er: Den souveraine Konge-Lov».
«Lex Regia Det er: Den souveraine Konge-Lov».